Krizni center za otroke in mladostnike v Kopru Marelična hiša sprejema otroke in mladostnike južne primorske regije. To področje pokrivajo Centri za socialno delo Izola, Ilirska Bistrica,  Piran, Postojna, Sežana in Koper.

Vključitev v krizni center je prostovoljna. Otroci in mladostniki lahko v krizni center pridejo tudi sami. V nujnih primerih je namestitev izvedena z začasno odločbo pristojnega centra za socialno delo.
Krizni center je namenjen otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti.
Po strokovno pomoč se lahko zatečejo vsi otroci in mladostniki, ki:

  • se v svojem okolju počutijo ogrožene,
  • imajo težave v šoli,
  • imajo težave z vrstniki in odraslimi,
  • doživljajo kakršnokoli stisko.

Strokovna pomoč je dosegljiva neprekinjeno 24 ur.
Bivanje v kriznem centru je omejeno na 21 dni (tri tedne).

V Kriznem centru za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša smo zaposlene:

Doroteja Rogelja Majerič (vodja), Leticija Jurinčič, Irena Vodlan, Tina Mojškerc in Neda Vičič.

Naslov in kontakt

Krizni center za otroke in mladostnike Marelična hiša / Centro di pronta accoglienza per minori
Kolarska ulica 10 / Via dei Carreri 10
6000 Koper -Capodistria

Telefon: (05) 66 34 599
Gsm: 041 303 203 (24 ur na dan)

e-naslov: kcm.koper(a)gov.si


 

Možnosti prostovoljnega sodelovanja

Lahko se vključite kot prostovoljci, prostovoljke; za pogovor z otroci in mladimi, spremstvo, sodelovanje in ustvarjanje pri različnih delavnicah...

 

Lahko nam in otrokom izkažete pomoč z različnimi donacijami (živila, higienski pripomočki, oblačila, material za ustvarjanje).

Lahko pa otrokom in mladostnikom pomagate s tem, da ponudite svoje storitve (npr. frizerske storitve, vstopnice za kinopredstave in druge prireditve).

 


Zahvale ob otvoritvi v letu 2010

Za sodelovanje in vso dobro voljo, ki ste jo prinesli na Prešernov trg se zahvaljujemo:

Osnovni šoli Koper-Scuola Elementare Capodistria, Osnovni Šoli Pier Paolo Vergerio Il Vecchio-Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio Il Vecchio Capodistria, Gimnaziji-Ginnasio Gian Rinaldo Carli Koper, Splošni Gimnaziji Koper, Srednji tehniški šoli Koper-Scuola media tecnica di Capodistria, Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper, Knjigarni Libris Koper, Medgeneracijskemu društvu Svetilnik, STA Travel Cafe Koper, Vrtcu Delfino Blu, Radiu Capris ter Komunali Koper.                                                     Foto: Romina Zajc

Zahvaljujemo se tudi Studiu Mak za oblikovanje zloženk in glasila.

Utrinki v Primorskih novicah, Radiu Capris in drugih medijih.


KRIZNI CENTER ZA OTROKE in MLADOSTNIKE je namenjen otrokom in mladostnikom,  pri katerih pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je zanj in za zaščito njegovih interesov nujno, da se nemudoma umakne iz zanj ogrožajočega oz. neprimernega okolja in je nujna takojšnja, a kratkotrajna namestitev.  CSD namesti otroka na pravni podlagi Zakona o socialnem varstvu, Zakona o zakonski zvezi in Zakona o upravnem postopku.