Uradne ure

  • Ponedeljek

    od 8.00 do 12.00 in od  13.00 do 15.00

  • Sreda

    od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

  • Petek

    od 8.00 do 12.00

Informacije lahko dobite tudi po telefonu v času uradnih ur. Za prvi stik se lahko obrnete na sodelavke in sodelavce, ki izvajajo storitev Prve socialne pomoči. Namenjena je vsem s stiskami in težavami, ki ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč. Skupaj z vami bomo iskali poti iz stisk in težav. Več o tem...

Obrazci in vloge - uveljavljanje pravic

Na spletišču MDDSZ

Vloge  v italijanskem jeziku - Domande  in lingua Italiana...

Več...

Strokovne delavke in delavci Centra za socialno delo Koper se v imenu vseh uporabnikov in uporabnic, otrok in družin zahvaljujemo za vso podporo Kriznemu centru za otroke in mladostnike v Kopru bivšemu predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku ter njegovi fundaciji »Pustimo jim sanje«. Zahvaljujemo se  g. Borisu Popoviču, županu Mestne občine Koper za podporo našim programom. Zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem, sponzorjem ter vsem ljudem z velikim srcem.  Več...

Novice

Podaljšanje pravic

Spoštovani uporabniki in uporabnice. S 1.10.2018 smo del Centra za socialno delo Južna Primorska, s sedežem Prisoje 1, Koper-Capodistria. tel.: (05) 66 34 534. Več informacij o reorganizaciji dobite na spletni strani MDDSZ..

Za podaljšanje priznanja pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in kosila NI TREBA VLOŽITI VLOGE za podaljšanje pravice. O podaljšanju pravice odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Izjeme so spremembe, ki jih morate sporočiti na pristojni CSD Južna Primorska, Prisoje 1, e-pošta gp-csd.jprim(a)gov.si: a) sprememba števila oseb ali upravičencev, b) vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod in izstop, c) sprememba vrste periodičnega dohodka, d) pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico.


Spletna stran CSD JP, enota Koper-Capodistria je od 1. 10. 2018 dalje v prenovi.

Hvala za razumevanje.


 

Prva vloga

Pravice iz javnih sredstev se priznajo s prvim dnem naslednjega meseca po vloženi vlogi.  Zakonski rok za reševanje določene vloge s strani pristojnega centra za socialne zadeve je dva meseca (60 dni), od popolne vloge. Vlogo lahko oddate osebno na CSD, po pošti priporočeno ali pa  elektronsko na spletnem portalu. Dijak pravico do štipendije pridobi s 1. septembrom, če vlogo vloži do 31. avgusta, študent pa s 1. oktobrom, če vlogo vloži do 30. septembra. V kolikor so roki zamujeni, se pravica prizna s prvim naslednjim mesecem. Več informacij na spletni strani MDDSZ...


 

Regijski krizni center za otroke in mladostnike Marelična hiša

Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) v Kopru deluje od 2010  in je del mreže kriznih centrov, ki pokrivajo celotno državo. Namenjen je otrokom južno-primorske regije. V njem je prostora za osem otrok in mladostnikov, starih med 6 in 18 let, ki se znajdejo v stiski. V Krizni center za otroke in mladostnike lahko otroci pridejo tudi sami. Več o KCM....

Izplačila

Avgust 2019

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je ponedeljek, 12.08. Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je torek, 13.08. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je sreda, 14.08. Dan izplačila za državne štipendije je petek, 09.08.2019. Denarna socialna pomoč bo izplačana v sredo, 21.08.2019. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji ali predzadnji dan v mesecu.

Aktualno

PRAVNI PRIROČNIK - varno življenje žensk in otrok

Društvo za nenasilno komunikacije je izdalo PRAVNI PRIROČNIK »Nasilje nad ženskami – prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok. Gre za praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih, ki bo žrtve nasilja v družini seznanil z najbolj pogostimi postopki, ki sledijo zaključevanju odnosa, v katerem so žrtve doživljale nasilje. Več informacij..