Uradne ure

  • Ponedeljek

    od 8.00 do 12.00 in od  13.00 do 15.00

  • Sreda

    od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

  • Petek

    od 8.00 do 13.00

Informacije lahko dobite tudi po telefonu v času uradnih ur. Za prvi stik se lahko obrnete na sodelavke in sodelavce, ki izvajajo storitev Prve socialne pomoči. Namenjena je vsem s stiskami in težavami, ki ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč. Skupaj z vami bomo iskali poti iz stisk in težav. Več o tem...

Obrazci in vloge - uveljavljanje pravic

Na spletišču MDDSZ

Vloge  v italijanskem jeziku - Domande  in lingua Italiana...

Več...

Krizni center za otroke in mladostnike v Kopru in strokovne delavke in delavci Centra za socialno delo Koper se posebej zahvaljujemo za vso podporo bivšemu predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku ter njegovi fundaciji »Pustimo jim sanje« in g. Borisu Popoviču, županu Mestne občine Koper. Zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem, sponzorjem ter vsem ljudem z velikim srcem.  Več...

Novice

Krizni center za otroke in mladostnike - Marelična hiša

Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) v Kopru deluje od 2010  in je del mreže kriznih centrov, ki pokrivajo celotno državo. Namenjen je otrokom južno-primorske regije. V njem je prostora za osem otrok in mladostnikov, starih med 6 in 18 let, ki se znajdejo v stiski. V Krizni center za otroke in mladostnike lahko otroci pridejo tudi sami. Več o KCM...


 

Sporočanje sprememb ZUPJS s 1. 9. 2014

Spremembe socialne zakonodaje s 1. 9. 2014 prinašajo tudi upoštevanje bolj realnega materialnega položaj vlagatelja pri dodeljevanju pravic. Če bo družinski član npr. začel prejemati denarno nadomestilo, se upokojil, in podobno, se lahko na pristojni CSD sporoči spremembo.Obrazec za sporočanje sprememb je dostopen na spletni strani MDDSZ.

Izplačila

Oktober 2014

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je torek, 14.10.2014. Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je sreda, 15.10.2014. Dan izplačila starševskega nadomestila in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je ponedeljek, 13.10.2014. Dan izplačila za državne štipendije je petek, 10.10.2014. Denarna socialna pomoč bo izplačana v torek, 21.10.2014. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji dan v mesecu.

Aktualno

Državne štipendije za šolsko leto 2014/2015

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Polnoletni dijaki naj tako vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študentje naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo najkasneje v mesecu septembru, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Več informacij na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.


 

Elektronska vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljena povezava za elektronsko vlaganje vlog preko portala e-uprava z digitalinim potrdilom.  Več informacij 


Pomoč na domu

Od 1.1.2014 storitve socialne oskrbe na domu izvaja Obalni dom upokojencev Koper. Vse informacije dobite na spletni strani ODU Koper.