Uradne ure

  • Ponedeljek

    od 8.00 do 12.00 in od  13.00 do 15.00

  • Sreda

    od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

  • Petek

    od 8.00 do 12.00

Informacije lahko dobite tudi po telefonu v času uradnih ur. Za prvi stik se lahko obrnete na sodelavke in sodelavce, ki izvajajo storitev Prve socialne pomoči. Namenjena je vsem s stiskami in težavami, ki ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč. Skupaj z vami bomo iskali poti iz stisk in težav. Več o tem...

Obrazci in vloge - uveljavljanje pravic

Na spletišču MDDSZ

Vloge  v italijanskem jeziku - Domande  in lingua Italiana...

Več...

Strokovne delavke in delavci Centra za socialno delo Koper se v imenu vseh uporabnikov in uporabnic, otrok in družin zahvaljujemo za vso podporo Kriznemu centru za otroke in mladostnike v Kopru bivšemu predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku ter njegovi fundaciji »Pustimo jim sanje«. Zahvaljujemo se  g. Borisu Popoviču, županu Mestne občine Koper za podporo našim programom. Zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem, sponzorjem ter vsem ljudem z velikim srcem.  Več...

Novice

Dnevni center za otroke in mladostnike PetKA

Dnevni center, preventivni program Centra za socialno delo Koper, je namenjen vsem otrokom in mladostnikom Mestne občine Koper, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa.  Dnevni center na FB...


 

Krizni center za otroke in mladostnike - Marelična hiša

Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) v Kopru deluje od 2010  in je del mreže kriznih centrov, ki pokrivajo celotno državo. Namenjen je otrokom južno-primorske regije. V njem je prostora za osem otrok in mladostnikov, starih med 6 in 18 let, ki se znajdejo v stiski. V Krizni center za otroke in mladostnike lahko otroci pridejo tudi sami. Več o KCM...


 

Reorganizacija CSD Koper

S 1. oktobrom letos postane Center za socialno delo Koper del Centra za socialno delo Južna Primorska, ki bo obsegal še CSD Izola, Piran in Sežana. Za ljudi, ki potrebujejo naše storitve, se ne bo še nič spremenilo. Več informacij o reorganizaciji na spletni strani MDDSZ....


 

Izplačila

September 2018

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je sreda, 12.09.2018. Dan izplačila otroškega dodatka in dodatka za nego otroka je četrtek, 13.09.2018. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je petek, 14.09.2018. Dan izplačila državnih štipendij je ponedeljek, 10.09.2018. Denarna socialna pomoč bo izplačana v petek, 21.09.2018. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji ali predzadnji dan v mesecu.

 

 

Aktualno

Elektronska vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljena povezava za elektronsko vlaganje vlog preko portala e-uprava z digitalinim potrdilom.  Več informacij 


PRAVNI PRIROČNIK - varno življenje žensk in otrok

Društvo za nenasilno komunikacije je izdalo PRAVNI PRIROČNIK »Nasilje nad ženskami – prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok. Gre za praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih, ki bo žrtve nasilja v družini seznanil z najbolj pogostimi postopki, ki sledijo zaključevanju odnosa, v katerem so žrtve doživljale nasilje. Več informacij..


 

Reorganizacija Centrov za socialno delo

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.  Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo zaživeli 1. 10. 2018. Več informacij na spletnih straneh MDDSZ.


 

Štipendije za šolsko leto 2018/2019

V mesecu avgustu je potrebno biti pozoren na razpise za različne štipendije, poleg državne štipendije še Zoisove in štipendije za deficitarne poklice. Na Centru za socialno delo uveljavljate samo državno štipendijo. Za vsako novo šolsko oz. študijsko leto se odloča posebej. Polnoletni dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu. Študentje naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo najkasneje v mesecu septembru. Več informacij na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.