Uradne ure

  • Ponedeljek

    od 8.00 do 12.00 in od  13.00 do 15.00

  • Sreda

    od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

  • Petek

    od 8.00 do 12.00

Informacije lahko dobite tudi po telefonu v času uradnih ur. Za prvi stik se lahko obrnete na sodelavke in sodelavce, ki izvajajo storitev Prve socialne pomoči. Namenjena je vsem s stiskami in težavami, ki ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč. Skupaj z vami bomo iskali poti iz stisk in težav. Več o tem...

Obrazci in vloge - uveljavljanje pravic

Na spletišču MDDSZ

Vloge  v italijanskem jeziku - Domande  in lingua Italiana...

Več...

Strokovne delavke in delavci Centra za socialno delo Koper se v imenu vseh uporabnikov in uporabnic, otrok in družin zahvaljujemo za vso podporo Kriznemu centru za otroke in mladostnike v Kopru bivšemu predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku ter njegovi fundaciji »Pustimo jim sanje«. Zahvaljujemo se  g. Borisu Popoviču, županu Mestne občine Koper za podporo našim programom. Zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem, sponzorjem ter vsem ljudem z velikim srcem.  Več...

Novice

Krizni center za otroke in mladostnike - Marelična hiša

Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) v Kopru deluje od 2010  in je del mreže kriznih centrov, ki pokrivajo celotno državo. Namenjen je otrokom južno-primorske regije. V njem je prostora za osem otrok in mladostnikov, starih med 6 in 18 let, ki se znajdejo v stiski. V Krizni center za otroke in mladostnike lahko otroci pridejo tudi sami. Več o KCM...


 

PRAVNI PRIROČNIK - varno življenje žensk in otrok

Društvo za nenasilno komunikacije je izdalo PRAVNI PRIROČNIK »Nasilje nad ženskami – prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok. Gre za praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih, ki bo žrtve nasilja v družini seznanil z najbolj pogostimi postopki, ki sledijo zaključevanju odnosa, v katerem so žrtve doživljale nasilje. V priročniku so predstavljeni različni postopki.  Več informacij..

 

Razpis za direktorico/ja CSD Koper

Svet Centra za socialno delo Koper razpisuje, na podlagi tretjega odstavka 32., 34. in 35. člena Zakona o zavodih, šestega odstavka 56. člena Zakona o socialnem varstvu, 28. in 32. člena Statuta Centra za socialno delo Koper ter sklepa z 2. redne seje Sveta zavoda z dne 05.05.2015 prosto delovno mesto

DIREKTORJA/DIREKTORICE

Centra za socialno delo Koper

 

Za direktorja/direktorico centra je lahko, po določilih prvega odstavka 33. člena Zakona o zavodih, 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu, Statuta ter veljavne sistemizacije Centra za socialno delo Koper, izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu.

Več informacij o razpisnih pogojih... ali na spletni strani ZRSZ

 

Izplačila

Maj 2015

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je sreda, 13.05.2015. Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je četrtek, 14.05.2015. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je petek, 15.05.2015. Denarna socialna pomoč bo izplačana 21.05.2015. Dan izplačila za državne štipendije je petek, 08.05.2015. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji dan v mesecu.


 

Aktualno

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

V Kopru od aprila deluje ambulanta Pro Bono za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Odprta je vsak torek od 14.00 do 17.00 ure v prostorih Zdravstvenega doma Koper, v pritličju. Namenjena je osebam iz celotne istrske regije. Več o tem: Primorske novice, Radio Capris.


 

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper

Dnevni center, preventivni program Centra za socialno delo Koper, je namenjen vsem otrokom in mladostnikom Mestne občine Koper, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa.  Dnevni center na FB...


 

Elektronska vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljena povezava za elektronsko vlaganje vlog preko portala e-uprava z digitalinim potrdilom.  Več informacij 


Vračilo socialne pomoči

V preteklosti je precej prahu dvigoval 128. člen Zakona o dedovanju (ZD), na podlagi katerega so morali dediči vračati socialno pomoč, ki jo je za časa življenja prejel zapustnik. Novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) je to vračanje precej omilil in tako ta obveza ne velja več za vsakega dediča. Več na Informiran.si