Domov » Ključne besede » Svetovanje

Kontaktne osebe

Kontaktne osebe po področjih na CSD Koper

Socialno varstvene storitve

CSD Koper izvaja socialno varstvene storitve, ki so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter pomoč za samopomoč posamezniku, posameznici, družinam in skupinam prebivalstva.

Začetnica - podporna skupina za mamice

Termini srečanj v letu 2010:

  • 8. in 22. april
  • 6. in 20. maj
  • 3. in 17. junij 

Mediacija - mirno reševanje sporov

KAJ JE MEDIACIJA - »mediacija« pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, ne glede na to, ali se za ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz