Domov » Ključne besede » Štipendije

Kontaktne osebe

Kontaktne osebe po področjih na CSD Koper

Prejemki

Prejemki in ugodnosti, ki jih nudimo posamezniku in družinam, so: denarna socialna pomoč, občinska denarna pomoč, pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo,družinske prejemke in državne štipendije.

Prejemniki denarne socialne pomoči so upravičeni tudi do dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Več informacij o tem