Domov » Ključne besede » Odvisnost

Kontaktne osebe

Kontaktne osebe po področjih na CSD Koper

Socialno varstvene storitve

CSD Koper izvaja socialno varstvene storitve, ki so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter pomoč za samopomoč posamezniku, posameznici, družinam in skupinam prebivalstva.