Domov » Ključne besede » Odrasle osebe

Kontaktne osebe

Kontaktne osebe po področjih na CSD Koper

Mediacija - mirno reševanje sporov

KAJ JE MEDIACIJA - »mediacija« pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem, ne glede na to, ali se za ta postopek uporablja izraz mediacija, konciliacija, pomirjanje, posredovanje v sporih ali drug podoben izraz

Koordinator obravnave v skupnosti

Koordinator obravnave v skupnosti je posameznik, ki ga za spremljanje in koordiniranje obravnave v skupnosti za posamezno osebo doloci center za socialno delo.