Domov » Ključne besede » Duševno zdravje

Socialno varstvene storitve

CSD Koper izvaja socialno varstvene storitve, ki so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter pomoč za samopomoč posamezniku, posameznici, družinam in skupinam prebivalstva.

Kam še po pomoč

Poleg centrov za socialno delo v obalno kraški regiji opravljajo nekatere socialno varstvene storitve tudi druge institucije in nevladne organizacije ter društva.

Koordinator obravnave v skupnosti

Koordinator obravnave v skupnosti je posameznik, ki ga za spremljanje in koordiniranje obravnave v skupnosti za posamezno osebo doloci center za socialno delo.