Od marca 2018 je pomoč ob rojstvu otroka spet univerzalna pravica: Uvaja se tudi nova pravica za velike družine in invalide do pomoči pri nakupu vinjete. Prav tako se širi pravica do starševskega dopusta tudi na posvojitelje otroka... Pomoč ob rojstvu otroka lahko upravičenci uveljavljajo za nazaj, in sicer za vse otroke rojene od 1. 1. 2018 dalje. Prav tako lahko uveljavljajo pomoč pri nakupu vinjete za vinjeto za leto 2018 ne glede na datum nakupa vinjete.  Več na spletni strani MDDSZ...