Obveščamo vse prejemnike izredne in redne denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik, da bodo termini izplačil ostali nespremenjeni kljub predvidenim spremembam. Razlog za preklic spremembe so organizacijski problemi, ter problemi pri vsebinski izpeljavi premika izplačil. Več na spletni strani MDDSZ...