S 1. 6 2018 se osnovni znesek minimalnega dohodka za samsko osebo zviša, kar pomeni, da se znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in posmrtnine zviša na 385,05 EUR. Varstveni dodatek za samsko osebo bo znašal največ 566,02 EUR. Zvišanje ne bo avtomatsko, ampak je potrebno oddati vlogo. Več informacij na spletni strani MDDSZ....