S 1. oktobrom smo del Centra za socialno delo Južna Primorska-Centro per l'assistenza Sociale dell'Litorale, ki obsega še Izolo, Piran in Sežano. Za ljudi, ki potrebujejo naše storitve, se ne bo še nič spremenilo. Spletne strani in druge informacije bomo uskladili in osvežili do konca leta. Sedeži ostanejo isti, prav tako naša dostopnost in uradne ure. Kontakti vseh enot so na spletni strani Skupnosti CSD... Več informacij o reorganizaciji na spletni strani MDDSZ....