S 1. oktobrom letos postane Center za socialno delo Koper del Centra za socialno delo Južna Primorska- Centro per l'assistenza Sociale dell'Litorale, ki bo obsegal še Izolo, Piran in Sežano. Za ljudi, ki potrebujejo naše storitve, se ne bo še nič spremenilo.  Spletne strani in druge informacije bomo uskladili in osvežili do konca leta. Sedež CSD Koper ostane isti, prav tako naša dostopnost in uradne ure. Več informacij o reorganizaciji na spletni strani MDDSZ....