S 1.oktobrom se bo Center za socilano delo Koper-Capodistria združil s 3 drugimi Centri v regijski Center za socialno delo Južna Primorska - Centro per l'assistenza Sociale dell'Litorale. Spletne strani in druge informacije bomo uskladili in osvežili do konca leta. Sedež CSD Koper ostane isti, prav tako naša dostopnost in uradne ure.