V mesecu avgustu je potrebno biti pozoren na razpise za različne štipendije, poleg državne štipendije še Zoisove in štipendije za deficitarne poklice. Na Centru za socialno delo uveljavljate samo državno štipendijo. Za vsako novo šolsko oz. študijsko leto se odloča posebej. Polnoletni dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu. Študentje naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo najkasneje v mesecu septembru. Več informacij na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.