Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019«. Rok za oddajo vlog je od 15.6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Več informacij na spletni strani Sklada.