Življenske situacije

Vsakdo se lahko znajde v različnih življenskih situacijah, pri katerih potrebuje nasvet, pomoč, podrobnejše informacije o različnih oblikah pomoči, o zakonskih pravicah in možnostih ter svetovanje kaj in kako naprej.  Strokovne delavke in delavci centra vam lahko v različnih življenjskih situacijah posredujemo informacije, pomagamo s pogovorom ter skupaj poiščemo možne izhode in rešitve.