Zaščita otrok

Starši imajo pravico in dolžnost skrbeti za svoje otroke – kot to določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in Konvencija o otrokovih pravicah. Včasih pa starši ne zmorejo ali ne znajo skrbeti za svoje otroke. V teh primerih imamo Centri za socialno delo javna pooblastila, ki predstavljajo funkcijo dolžnosti obravnave. Javna pooblastila imajo utemeljitev v določenem zakonu.
S starši in z otroki najprej poskušamo s strokovnimi metodami socialnega dela pomagati na način, da se izboljša kvaliteta odnosov in preneha zloraba otroka. Le v redkih primerih, ko starši ne zmorejo prevzeti odgovornosti za svoja ravnanja in ne sprejemajo pomoči in se zloraba otroka oz. škodljivo ravnanje nadaljuje, takrat se odločimo za odvzem otroka oz. za namestitev otroka v rejniško družino.