Za otroke in mladostnike

Usposabljanje za prostovoljno delo

Prostovoljno delo je delo, ki ga opraviš v dobro drugih. Ni plačano z denarjem, poplačano je z mnogo bolj vrednimi stvarmi… Z občutkom, da opravljaš nekaj koristnega, z zavestjo, da te potrebujejo. Prostovoljci in prostovoljke darujejo svoj čas, energijo, dobro voljo, toplino in še marsikaj.

Kdo je lahko prostovoljec ali prostovoljka?

Kdor se za to odloči sam in želi storiti nekaj dobrega za soljudi in nekaj koristnega za svojo skupnost.

Kakšne možnosti nudi prostovoljno delo?

Pomeni vzpostavljanje novih prijateljskih vezi in znanstev. Pridobiš si lahko različne osebne izkušnje pri delu z ljudmi ter nova znanja in spretnosti. Prostovoljno delo omogoča osebnostno rast in razvija občutek lastne vrednosti, veča sposobnost prevzemanja odgovornosti in nenazadnje pomeni večjo tolerantnost, sprejemanje in razumevanje drugih…

Naloge prostovoljca ali prostovoljke so, da podari 2 uri svojega časa na teden otroku, mladostniku ali osebi, ki potrebuje pomoč in podporo.

Na Centru za socialno delo Koper se lahko vključitev v prostovoljno delo na naslednjih področjih:

  • pomoč otrokom pri učenju in socializaciji,
  • pomoč mladostnikom,
  • pomoč starostnikom za dvig kvalitete življenja,
  • pomoč obsojenim osebam (v času prestajanja zaporne kazni in po odpustu),
  • pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju

Krizni center za otroke in mladostnike Koper

Dnevni center Koper