Za družine

  1. Laična pomoč družinam (program javnih del)

1. Laična pomoč družinam (program javnih del)

Program je namenjen družinam z otroki. Velik del otrok ali mladostnikov, ki so vključeni v program, izhaja iz družin v katerih so prisotni splošni elementi socialne izključenosti kot so brezposelnost, materialna ogroženost, revščina. Namen programa je zmanjševanje socialnih stisk družine, preprečevanju poglabljanja stik ter odpravljanju in nastajanju novih stisk.

Cilji programa so pomoč in podpora odraslim družinskim članom pri

  • osvajanju veščin vsakdanjega življenja
  • učenju primernejšega komuniciranja v družini in s socialnim okoljem
  • izvajanju starševske in partnerske vloge
  • izboljšanju sodelovanja z institucijami, ki jih družina potrebuje
  • izboljšanju kvalitete preživljanja prostega časa
  • ojačanju socialne mreže in vpetosti v socialno okolje
  • pomoč in podora otrokom in mladostnikom pri osvajanju veščin vsakdanjega življenja in dvigu uspešnosti pri učnem delu
  • za okolje sprejemljivejšem vedenju v socialnem okolju, v šoli in soseska
  • izboljšanju preživljanja prostega časa