Varstvo starejših

Na Centru za socialno delo Koper laho dobite informacije in strokovno pomoč pri reševanju osebnih stisk in težav, informiranje in pomoč pri namestitvi v domsko oskrbo, ter pomoč pri uveljavljanju oprostitev k plačilu socialno varstvenih storitev.

 

2. Center za pomoč na domu – “Mali princ”                   Kontakt

Vzpostavitev  medgeneracijskega centra za področje starostnikov, ki bo omogočal sodelovanje med  javno službo, vladnimi in nevladnimi organizacijami. CPD Mali princ  je tesno povezan  z entitetami, ki že izvajajo mnoge medgeneracijske povezave in programe, potrebno se je le  formalno  povezati s pisnim dogovorom  in skupno načrtovati nadaljnji razvoj z naslednjimi cilji:

  • razvoj celostne skrbi za starostnike;
  • povezava javnega in nevladnega sektorja;
  • doseganje medgeneracijske solidarnosti -   širjenje dejavnosti medgeneracijskega centra v vsa okolja Mestne občine Koper.

2. »RDEČA TIPKA« - varovanje starostnikov na daljavo

Program varovanja na daljavo omogoča predvsem razbremenitev vključenih  starostnikov skrbi  in strahu  ter jim omogočiti takojšnjo ustrezno pomoč, hkrati pa tudi razbremenitev svojcev. V programu želimo omogočiti  načelo enake dostopnosti do storitve  varovanja na daljavo vsem prebivalcem obalno-kraške regije  pod enakimi pogoji ter razvijati in ohraniti  pridobljeno kakovost  vsebin, ki jih narekujejo sodobni  koncepti socialnega dela.
Storitev varovanja na daljavo je plačljiva.