Do varstvenega dodatka so upravičeni

- državljani/ke Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

- tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

- osebe, ki lahko denarno socialno pomoč in varstveni dodatek uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, in so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali starejše nad 63 let (ženska) oz. nad 65 let (moški) in niso delovno aktivni in so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi lahko bile upravičene do denarne socialne pomoči ali če njihov dohodek oziroma lastni dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

Višina varstvenega dodatka

Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 449,80 evrov (cenzus po interventnem zakonu v letu 2012). 

Višina varstvenega dodatka je različna in je odvisna tudi od drugih dohodkov, ki jih ima posameznik oziroma družina:

- če posameznik že dobiva denarno socialno pomoč ali izpolnjuje pogoje zanjo: 161,73 evrov (po ZSVarPre) oziroma 189,80 evrov (po inverventnem zakonu v letu 2012); če pa posameznik živi z osebo, ki je prav tako upravičena do varstvenega dodatka ali je ta oseba še aktivna: 80,87 evrov (po ZSVarPre) oziroma 93,60 evrov (po po interventnem zakonu v letu 2012),

- če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 449,80 evrov (po interventnem zakonu v letu 2012) in lastnim dohodkom.

Za družino je varstveni dodatek določen v višini razlike med cenzusom družine za varstveni dodatek in lastnim dohodkom družine.

VEČ informacij na spletni strani MDDSZ.