Svetovanje obsojencem v kazenski in pokazenski obravnavi

Svetovanje obsojencem in sodelovanje prostovoljnih sodelavcev v pokazenski obravnavi obsojencev

Svetovalci in svetovalke pri izvajanju varstvenega nadzorstva

Komu je pomoč namenjena?

 • namenjena je obsojencem, ki so na prestajanju zaporne kazni; ali so pogojno obsojeni z ukrepom varstvenega nadzorstva 

Ko govorimo o obsojenih osebah, mislimo na ljudi, ki so kršili družbena pravila in so bili zaradi tega s strani družbe kaznovani.

Kaj je svetovanje?

Namen in cilji svetovanja obsojenim osebam:

 • ustvarjanje in razvijanje pristnega človeškega odnosa med svetovalcem in svetovancem,
 • nudenje emocionalne človeške opore,
 • posredovanje določenih pozitivnih izkušenj,
 • zmanjševanje čustvene obremenitve,
 • izmenjava informacij,
 • pomoč pri razreševanju konfliktnih situacij,
 • vplivanje na spreminjanje širše družbene klime in predsodke ljudi glede obsojenih oseb.

Kdo lahko nudi svetovanje?

Svetovanje lahko nudijo osebe:

 • ki se prostovoljno in zavestno odločijo za tovrstno delo,
 • ki so pripravljene pomagati človeku v stiski,
 • ki so osebnostno urejene,
 • ki imajo razrešen osebni odnos do storilcev kaznivih dejanj,
 • ki so pripravljene posvetiti del svojega časa človeku v stiski.

Usposabljanje in svetovanje

Organizirani so različni seminarji za pridobitev splošnih informacij o konceptu svetovanja in o različnosti izvajanja kazni v naših zaporih, skupino svetovalcev vodi mentor Centra za socialno delo.

Strokovna pomoč svetovalcem

Strokovna pomoč poteka pod mentorstvom Centra za socialno delo v obliki:
Individualne pomoči in usmerjanja svetovalcev, skupinskih srečanj svetovalcev najmanj enkrat mesečno (pomoč svetovalcem pri razreševanju dilem, izmenjava izkušenj, nudenje opore v obremenjujočih situacijah, usmerjanje k realnim ciljem, posredovanje informacij, preprečevanje možnih konfliktnih situacij).

Pomoč sočloveku

Ali ste kdaj pomislili, da je taka vrsta pomoči možna in da ste prav vi tisti, ki bi jo tem ljudem nudili?
Če želite izvedeti še kaj več o tovrstni obliki pomoči ali ste v dvomih, da to delo presega meje vaših sposobnosti, se osebno oglasite brez zadržkov in obveznosti, na Centru za socialno delo Koper pri dipl. socialni delavki Jadranki Ĺ toka, ki vam bo posredovala podrobnejše informacije, ali pa se telefonsko dogovorite za osebni razgovor.

»Ljudje potrebujejo tako malo,da so zadovoljni.
Največkrat le to, da jim prisluhneš.
In kako lepo je prispevatik njihovi sreči.
Koliko jo lahko črpaš ravno iz človeka, če jo le znaš videti.«
(neznani avtor)

Konkretne informacije:  Karin Pez, dipl.soc.del. (05) 66 34 548, karin.pez(a)gov.si