Svetovanje ob razvezi

Ko partnerja spoznata, da so njuna prepričanja, pričakovanja, cilji,.. zelo različni, ko ugotovita, da tako ne moreta več živeti, je lahko odločitev za razvezo zelo odgovorno in zrelo ravnanje. Kljub temu je v naši kulturi takšna odločitev še vedno velikokrat obtežena z občutki krivde zaradi »razbitja družine«, občutki neuspešnosti zaradi napačnega izbora partnerja,…Ob tem pričakujemo od staršev zrelo, odgovorno vedenje, ki bo njunim otrokom v korist. Kljub ljubezni do otrok in vsem dobrim željam, je to lahko strašansko težka naloga in včasih kar dolgotrajen proces. Razveza, oz. prenehanje zveze namreč ni le zaključek nekega odnosa. Je predvsem začetek, ko se je potrebno ponovno naučiti sodelovanja, ga negovati, le da tokrat v starševski vlogi. In vemo, da se je ob pogosti odsotnosti zaupanja, spoštovanja, za dosego tega cilja potrebno pošteno potruditi.

Sporazumna razveza

Kadar se zakonca sporazumeta glede zaupanja in preživljanja skupnih otrok preživljanja nepreskrbljenega partnerja, delitve skupnega premoženja.

Tožba za razvezo zakonske zveze

ko eden izmed zakoncev prične s postopkom razveze.

V obeh primerih sodišče odstopi vlogo CSD, ki razpiše Svetovalni razgovor (razgovor z zakoncema, otrokom, iskanje dogovora med staršema, oblikovanje mnenja sodišču) Vsi si prizadevamo zaščititi koristi in pravice mladoletnih otrok.

Več informacij o postopkih na spletni strani Informiran.si.