Starostniki

Zanimanje in interes nas vseh je, da se starosti poklonimo in jo uživamo v sreči in blaginji.

"Staranje nas vabi, naj se začnemo zavedati kroga, ki daje zavetje našemu življenju.

Ob času žetve lahko vse svoje pozabljene trenutke in doživetja zberemo ter jih objamemo kot celoto."  John O'Donohue

 

Na Centru za socialno delo Koper lahko ljudje v tretjem življenjskem obdobju dobijo:

  • Pomoč pri reševanju osebnih težav in stisk, informiranje in pomoč pri namestitvi v domsko oskrbo,
  • pomoč pri urejanju medsebojnih odnosov ob oblikovanju socialne mreže starostnika,
  • priprava starostnika in svojcev na odhod v institucionalno obliko varstva,
  • posredovanje pri raznih institucijah (bolnišnice, zdravstveni domovi, dispanzerji, dobrodelnimi organizacijami, društvi) in povezovanje s krajevnimi skupnosti, svojci in sosedi.
  • Varovanje na daljavo - program Rdeča tipka

Služba za pomoč na domu deluje v okviru Obalnega doma upokojencev Koper. Pomaga vam olajšati vsakodnevne težave, če nimate v bližini svojcev, da bi vam pri tem pomagali ali pa vam svojci zaradi različnih vzrokov ne morejo zagotoviti potrebne oskrbe.

Oblike socialne oskrbe na domu so:

  • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; kamor sodi ohranjanje stika z okolico, spremljanje oseb pri opravljanju nujnih obveznosti, družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu.
  • Gospodinjska pomoč; kamor sodi pomoč pri pripravi hrane, vzdrževanje stanovanjskih prostorov, čiščenje, pranje, likanje in druga dela po dogovoru.
  • Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; kot je pomoč pri oblačenju, hranjenju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb.

Socialna oskrba na domu obsega največ 4 ure dnevno oziroma največ 20 ur tedensko.

Ceno storitve pomoči na domu določi Mestna občina Koper.

Možna je oprostitev plačila storitve, ki se ugotavlja glede na višino dohodkov uporabnikov in njihovo plačilno sposobnost.

 

Zanimive povezave:

Seniorji.info

Inštitut Antona Trstenjaka

Urad za enake možnosti - literatura o starosti