Socialno varstvene storitve

CSD Koper izvaja socialno varstvene storitve , ki so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter pomoč za samopomoč posamezniku, posameznici, družinam in skupinam prebivalstva.

Prva socialna pomoč

Za prvi stik se lahko obrnete na sodelavke in sodelavce, ki izvajajo storitev Prve socialne pomoči. Namenjena je vsem s stiskami in težavami, ki ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč. Skupaj z vami bomo iskali poti iz stisk in težav.

Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialno-varstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.

Osebna pomoč

Storitev je namenjena posamezniku, posameznici in poteka v obliki svetovanja, urejanja ali vodenja. V storitvi osebna pomoči skupaj pripravimo načine in oblike aktivnega reševanja problema z namenom razvijanja, dopolnjevanja, ohranjanja ter izboljšanja socialnih možnosti.

Pomoč družini za dom

Storitev je namenjena urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje, pomoč in podporo pri skrbi za otroke ter usposabljanju družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju.

Socialna preventiva

Socialna preventiva je namenjena preprečevanju socialnih stisk in organizaciji samopomoči socialno ogroženih. Socialna preventiva je prav tako ena izmed dejavnosti, ki jo na področju socialnega varstva izvajamo tudi na CSD Koper.

Na CSD Koper smo razvili vrsto preventivnih in razvojnih programov, kot dopolnilo našim rednim dejavnostim, z namenom izboljšati kakovost življenja vseh občanov in občank.