Skrbništvo za mladoletne

  • Ena izmed oblik skrbi za mladoletne osebe,
  • namen skrbništva je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost varovancev, da se usposobijo za samostojno življenje in delo.

Skrbništvo za mladoletne osebe je en od ukrepov, ki pomeni zaščito pravic in koristi otroka, ki nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo. Cilj skrbništva je skrb za varstvo, vzgojo in oskrbo otroka. Skrbnik je dolžan skrbeti za otroka enako kot starši, torej poskrbeti, da se vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev in da se usposobijo za samostojno življenje.