Nadomestna kazen in ostali ukrepi v splošno korist se lahko izrekajo kot nadomestilo uklonilnega zapora oz. globe v primeru neplačila kazni za storjene prekrške.

Naloge REGIJSKE KOORDINACIJE IZVAJALCEV NADOMESTNE ZAPORNE KAZNI

VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBLIK SODELOVANJA MED TOŽILSTVOM, SODIŠČI, ZAVODI ZA PRESTAJANJE ZAPORNE KAZNI TER CENTRI ZA SOCIALNO DELO

  •  vzpostavljanje možnosti za sodelovanje in izdelava protokolov sodelovanja
  • zbiranje in izmenjava informacij med izvajalci, ki zagotavljajo izvedbo alternativne zaporne kazni
  • izdelava protokolov sodelovanja

ORGANIZACIJA IN VZDRŽEVANJE MREŽE ORGANIZACIJ, KI PONUJAJO MOŽNOST ALTERNATIVNE KAZNI

  • zbiranje in prenašanje informacij
  • izdelava in posodabljanje seznamov organizacij ter prostih delovnih mest
  • strokovna podpora organizacijam pri pripravi pogojev za izvedbo alternativne zaporne kazni
  • spremljanje izvedbe posamezne alternativne zaporne kazni in izdelava zaključnega poročila.