V letošnjem letu je bila na Ministrstvu za pravosodje ustanovljena Uprava za probacijo, ki je prevzela nekatere naloge, ki jih je pred tem opravljal CSD.

V Kopru ima sedež PROBACIJSKA ENOTA KOPER.   Več informacij na spletni strani Ministrstva za pravosodje