Razvojni programi

Razvojni programi so namenjeni izboljšanju kakovosti življenja. Na Centru za socialno delo Koper že vrsto let poleg redne dejavnosti razvijamo različne programe in projekte, ki so namenjeni podpori posebnim skupinam prebivalstva.

Na CSD Koper smo samostojno in v sodelovanju z drugimi centri za socialno delo ter drugimi organizacijami razvili programe na področjih: