V torek, 31.8.2011,  je KCM svojo prvo obletnico delovanja obeležil z dnevom odprtih vrat, ki je privabil mnoge goste, med njimi Marjeto Ferlan Istinič iz Ministrstva za družino, delo in socialne zadeve, Darjo Kuzmanič Korva, sekretarko Skupnosti Centrov za socialno delo Slovenije in predstojnika Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper Timoteja Pirjevca in še mogo drugih obiskovalcev in obiskovalk. Poleg delovanja KCM, ki je v enem letu nudil zatoščišče že 29 otrokom, se je predstavil tudi Dnevni center za otroke in mladostnike Koper. Oba programa delujeta v isti hiši, na Kolarski 10 in se medsebojno dopolnjujejta. 

Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) je del regijske službe Centra za socialno delo Koper, medtem ko je Dnevni center občinski, z zgolj preventivno funkcijo in pri svojem delovanju vključuje tudi koprsko občino, mestne osnovne šole, Društvo prijateljev mladine in druge organizacije.

       

Da je bila potreba po obeh centrih na tem območju resnično velika, pričajo podatki, da je v Kriznem centru v prvem letu pomoč poiskalo skupaj 29 otrok, od tega 16 dečkov in 13 deklic, večina mlajših od 14 let in šoloobveznih. V Dnevni center se je v letu dni vključilo kar 57 otrok, od tega 29 dečkov in 28 deklic. Delovanje obeh programov poleg Mestne občine Koper, financira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  Program ves čas podpira predsednik republike dr. Danilo Türk in  njegova fundacija Pustimo jim sanje.