Prostovoljno delo v Mestni občini Koper

Prostovoljno delo je delo, ki ga opraviš v dobro drugih. Ni plačano z denarjem, poplačano je z mnogo bolj vrednimi stvarmi – z občutkom, da opravljaš nekaj koristnega, z zavestjo, da te potrebujejo. Prostovoljci in prostovoljke darujejo svoj čas, energijo, dobro voljo, toplino in še marsikaj… Če si ne bi ljudje pomagali drug drugemu, bi bilo življenje mnogih manj srečno.

Kdo je lahko prostovoljec ali prostovoljka?

Kdor se za to odloči sam in želi storiti nekaj dobrega za soljudi in nekaj koristnega za svojo skupnost.

Center za socialno delo Koper razvija prostovoljno delo na naslednjih področjih:

  • pomoč otrokom pri socialnem vključevanju in socializaciji,
  • pomoč mladostnikom,
  • pomoč starostnikom za dvig kvalitete življenja,
  • pomoč obsojenim osebam z namenom ponovnega vključevanja v družbo (v času prestajanja zaporne kazni in po odpustu),
  • pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju.