Namen projekta je vzpostavljanje partnerstva s posamezniki, nevladnimi organizacijami, kulturnimi organizacijami, izobraževalnimi in drugimi organizacijami znotraj lokalne skupnosti in širše. Tako postanejo otroci/mladostniki, ki so in/ali so bili nameščeni v KCM naši sodelavci, ki v okviru projekta pridobivajo izkušnje na različnih področjih umetnosti, medkulturne vzgoje ter sonaravnega bivanja.
Projekt je zasnovala ter ga koordinira Damjana Jurman, strokovna delavka Kriznega centra za otroke in mladostnike Koper.
Znotraj projekta je v letih 2012 do 2013 potekalo več aktivnosti za otroke, mladostnike ter strokovne delavce:
-    Ozelenitev prostorov KCM s pomočjo donacije Komunale Koper d. o. o., Javnega podjetja za komunalne dejavnosti  - Vrtnarije Škocjan. (fotografija št.1)
-    Udeležba enega od v KCM nameščenih mladostnikov na mednarodni izmenjavi “Hit the nature znotraj programa Youth in Action. Izmenjave se je udeležilo 49 udeležencev iz devetih evropskih držav, ki so na Češkem v času med 17. 6. 2012 in 27. 6. 2012 preko različnih dejavnosti vzpostavljali stik z naravo. Udeležbo na izmenjavi je omogočil KID PiNA.
-    »Pripovedovalnice v Blaževem gaju« in improvizcija zgodbe na podlagi metode improvizacijskega gledališča za otroke v starosti od šest do devet let, Gajbla – Hiša ustvarjalnih zgodb z dne, 3.10.2012 v izvedbi dramaturginje Samanthe Kobal. (fotografija št. 2)
-    Delavnica kreativnega pisanja po metodi Loesje na CSD Koper za strokovne delavce, ki delajo z mladimi. Delavnico je dne 4.10.2012 izvedel Vid Praprotnik, univ. dipl. psiholog, direktor KID PiNA. (fotografija št. 3)
-    Voden ogled fotografske razstave »Po svileni poti do otroških oči« v izvedbi likovne pedagoginje Egle Leban na OŠ Koper z dne, 4.10. 2012. (fotografija št. 4)
-    Delavnico galicijske kuhinje, ki jo je v KCM dne, 15.4. 2013 izvedla Talito Viso, socialna delavka iz Španije, ki opravlja evropsko pripravništvo (EVS) v KID PiNA. (fotografija št. 5)
-    Izdelava ilustracije in oblikovanje celostne podobe v sodelovanju s scenografinjo, ilustratorko in oblikovalko Matejo Lukežič. (fotografija št. 6)

Prispevek pripravila: Damjana Jurman

 

                

                               fotografija št.1                                                                              fotografija št. 2

 

        

                           fotografija št. 3                                                                     fotografija št. 4

           

                               fotografija št. 5                                                                    fotografija št. 6