Prejemki - uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se od 1. 1. 2012 uporablja za uveljavljanje pravic:

in naslednjih subvencij:

  • znižano plačilo vrtca,
  • dodatna subvencija malice za učence in dijake,
  • subvencija kosila za učence,
  • subvencija prevozov za dijake in študente,
  • subvencija najemnine,
  • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in
  • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Prejemke in ugodnosti, ki jih lahko uveljavlja posameznik, posameznica ali družina, delimo na: