Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA je preventivni, socialno varstveni program Centra za socialno delo Koper. Vsebinsko zajema psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom ter preventivno-vzgojne dejavnosti za družine iz Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Namenjen je otrokom in mladostnikom med 6. in 18. letom starosti in sicer otrokom in mladostnikom, ki imajo težave pri socialnem vključevanju, težave v odraščanju, so prikrajšani za primerno družinsko življenje, imajo težave na vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk.

 

Poleg psihosocialne pomoči PetKA otrokom in mladostnikom ponuja tudi pomoč pri šolskem delu. Ob vodenih, organiziranih prostočasnih dejavnostih, ob individualnih razgovorih in drugih pomočeh zaposlenih ter prostovoljcev otroci in mladostniki med šolskim letom delajo domače naloge, pridobivajo učne navade, premagujejo primanjkljaje na področju učenja, aktivno preživljajo prosti čas, se tako preizkušajo v različnih vlogah, učijo se socialnih veščin, odkrivajo svoje želje, interese, spoznavajo svoja močna področja, poglabljajo poznavanje sebe in medsebojne odnose, širijo svojo socialno mrežo, si postavljajo cilje za prihodnost in pridobivajo pozitivne izkušnje v življenju.

 

V času počitnic PetKA omogoča otrokom in mladostnikom brezplačno, kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov.

 

 

Cilji programa so:

      -        zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic,

-        razbremenjevanje osebnih stisk in reševanje težav,

-        krepitev in širjenje socialne mreže posameznika,

-        pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti,

-        razvijanje učinkovite komunikacije in izboljšanje komunikacijskih spretnosti,

-        pridobivanje novih spretnosti in socialnih veščin,

-        preprečevanje tveganega in odklonskega vedenja oz. učenje novih, ustreznejših oblik vedenja,

-        graditev pozitivne samopodobe, dvig samozavesti,

-        izkustveno učenje,

-        pridobivanje delovnih in učnih navad,

-        izboljšanje učnega uspeha,

-        odpravljanje odpora do učenja in šole,

-        učenje sprejemanja drugačnosti,

-        prevzemanje odgovornosti,

-        spodbujanje in razvijanje samostojnosti posameznika,

-        konstruktivno reševanje konfliktov,

-        izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa,

-        izboljšanje odnosov posameznikov v družini.

 

 

Pogoji za vključitev v programprebivališče na območju Mestne občine Koper ali Občine Ankaran,  prostovoljna odločitev otroka oz. mladostnika in motivacija za sodelovanje v programu, starost med 6 in 18 let,  soglasje staršev ali skrbnikov...

 

Prostovoljno delo:

Sodelujemo tudi s prostovoljci in prostovoljkamo, ki nam pri delu pomagajo predvsem z izvajanjem individualne učne pomoči ali skupinskega dela, če imajo za to ustrezna znanja. Za izvajanje učne pomoči so najbolj zaželjena znanja iz italijanščine, matematike in angleščine. Pri izvajanju skupinskih aktivnosti pa je zaželjeno, da ima prostovoljec znanja iz katerega interesnega področja in skupinske dinamike.

V sodelovanje vabimo vse, ki jih veseli individualno delo z otroki in mladostniki oz. ki bi se radi preizkusili v delu s skupino otrok in mladostnikov.Več info...