Posvojitve – oblika celostne skrbi za otroka

  • vsestranska strokovna pomoč družini, materi, očetu pri odločitvi, da bo otroka dala v posvojitev,
  • priprava posvojiteljev na sprejem otroka, spremljanje do dokončne posvojitve…

Centri za socialno delo imajo javna pooblastila za izvajanje posvojitev. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa pogoje za posvojitev (na strani otroka, staršev in posvojiteljev), razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo in postopek za posvojitev.