Poslanstvo

Družbene spremembe in procesi učinkujejo na delo socialnih delavk in delavcev in na ljudi, ki uporabljajo socialne službe, saj vsi občutimo učinke povečevanja in legitimiranja družbenih neenakosti. Spremembe na področju socialnega varstva so redko javno obravnavane in večinoma uidejo nadzoru javnosti. Ostajajo neopazne, dokler ne občutimo njihovih učinkov. V imenu ekonomskega uspeha, ki naj bi povečal blaginjo vseh, se zmanjšujejo pravice najrevnejših

Socialno delo se ukvarja z izjemno široko paleto ljudi, z otroki, mladimi, starimi, brezdomci, družinami, nezaposlenimi, reveži in drugimi, ki doživljajo različne socialne, duševne, ekonomske, zdravstvene in druge stiske. S tem se želimo ukvarjati z vidika socialne pravičnosti, zmanjševanja škodljivih posledic družbenih preobrazb, z vidika vsakdanjih okoliščin in potreb ljudi. Posebej smo pozorni predvsem na posebne skupine ljudi, ki jih lahko družbene in druge razmere spravijo v še večjo stisko.
Strokovne delavke in delavci Center za socialno delo Koper želimo dvigniti kakovost življenja vsakega posameznika ali posameznice , ne glede na težavo, s katero se srečuje. Zveneče besede, kot so socialna pravičnost, dostojanstvo in enake možnosti, solidarnost in družbena integracija, preprečevanje revščine in socialne izključenosti za lahko tudi posameznega človeka pomenijo ogromno.

  • Naša temeljna naloga je pomagati ljudem, ki so se znašli v socialnih težavah in stiskah, da ohranijo, povrnejo in razvijejo lastne potenciale ljudi za aktivno in enakopravno vključevanje v družbeno življenje;
  • Hkrati s tem si prizadevamo za družbene spremembe, ki povečujejo socialno pravičnost in blaginjo posameznikov, družin in skupnosti in jim omogočajo večjo izbiro in samostojno odločanje o lastnem življenju, kar jim zagotavlja kompleksna mreža storitev za uresničevanje socialnih pravic in potreb. (Vir: FSD: http://www.fsd.si/)