Na CSD Koper vam nudimo različne oblike socialno varstvenih storitev, med njimi je tudi osebna pomoč (svetovanje, urejanje vodenje). V dalješm svetovalnem procesu skupja raziščemo težave in stiske ter aktivno sodelujemo pri njihovem razreševanju. Za vstop v storitev se odločite prostovoljno ter skupaj s strokovno delavko, delavcem podpišeta dogovor o vključitvi v storitev. Osebna pomoč je namenjena tako posamezniku, posameznici, kot tudi družinam v socialnih stiskah ali težavah.