Svetovanje obsojencem v pokazenski obravnavi

Program je namenjen obsojencem, ki prestajajo zaporno kazen in so pri njih prisotne različne socialne stiske in težave. Nastal je nastal na podlagi prepoznanih potreb naših uporabnikov, ki jih v okviru redne dejavnosti na centru ne zmoremo zagotoviti. Gre torej za konkretno delo skupaj z zaporniki. Obsojene osebe, ki bodo sprejele svetovalni odnos, bodo deležne rednih srečanj v obliki individualnih razgovorov s svetovalcem. Pomoč  poteka v kazenskih institucijah na Dobu, v Kopru in v domačem okolju obsojenca.

Cilji programa:

  • ustvarjanje in razvijanje človeškega odnosa med svetovalcem in svetovancem,
  • posredovanje pozitivnih izkustev,
  • zmanjšanje čustvene obremenitve, kot posledica bivanja v instituciji,
  • privajanje na nove in drugačne vedenjske vzorce ter učenje vzpostavljanja in ohranjanja odnosov.