E-QALIN je vseevropski model upravljanja s kakovostjo na področju socialnega varstva (v domovih za starejše ljudi, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih) ter na Centrih za socialno delo.  Model je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sodelovali različni strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji zavodov, izobraževalne ustanove in uporabniki ter uporabnice. Sodelujoče organizacije, posamezniki in posameznice so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Luksemburga in Češke. Model ocenjevanja kakovosti E-Qalin®/D odgovarja na izziv in razvija dinamični model vodenja kakovosti na Centrih za socialno delo.

 

Naše storitve in programi ter njihova kakovost postajajo pregledne in primerljive. V ta namen želimo kar se da izboljšati delovne pogoje, saj se zavedamo, da so zadovoljni uporabniki in uporabnice ključen pogoj za izvajanje kakovostnih storitev in za zagotavljanje sodelovanja v obojestransko zadovoljstvo.

 

Vljudno vas vabimo, kot uporabnico, uporabnika naših storitev ali kot stranko Centra za socialno delo Koper, da ocenite naše delo in nam s tem pomagate, da ga izboljšamo. Za izpolnitev spodnje ankete, ki je v celoti anonimna, potrebujete samo nekaj minut. 

Povezava na anketo.

Na zadnji strani vprašalnika je tudi priložnost za izražanje vaših želja, predlogov, pripomb in idej, ki bodo v največji meri upoštevane pri načrtovanju in sprejemanju izboljšav.

 

Zakaj e-qalin/D?

Ker gre za specifično in občutljivo področje dela in so storitve vezane na človeka v stiski, težavi, …, kjer gre za visoke zahteve zagotavljanje človekovega dostojanstva, spoštovanja, razvoja socialnih in osebnih kompetenc, omogočanje integracije. E-qalin/D je poseben model upravljanja kakovosti za socialne ustanove, ker gre za izvajalce, ki so izpostavljeni visokim zahtevam uporabnika ter uporabnic in njegovega primarnega okolja in ker želimo, da je tudi v socialnem varstvu kakovost ena od bistvenih zahtev.

Več informacij