Obravnava storilcev kaznivih dejanj

strokovna pomoč osebam, na prestajanju zaporne kazni pri ponovnem vključevanju v življenje in delo

  • pomoč obsojeni osebi pred odpustom – obisk v zavodu ali obisk obsojene osebe na CSD (v času izhoda, dopusta ); pogovor o vizijah obsojenca po odpustu, ukrepi po dogovoru z uporabnikom
  • sodelovanje s strokovno službo zavoda (socialni delavec, pedagog , vzgojitelj, psiholog..) timski sestanki, pisno in telefonsko sodelovanje,
  • delo z družinskimi člani obsojene osebe; zaznati problem in storiti potrebno za rešitev problema ( v sodelovanju s strokovnimi sodelavci znotraj CSD, posredovanje pri raznih zunanjih službah v dogovoru z obsojeno osebo..),
  • posredovanje pri raznih institucijah na zaprosilo obsojene osebe – posameznik pri urejanju zadev za zmanjševanje ali preprečitev škode v času prestajanja kazni (ohranitev stanovanja, zamrznitev kredita, odjava RTV naročnine, odklop električne energije…),