Nasilje v družini je kazniva oblika nasilja. Pogosto je skrito, v javnosti se skriva, izve se, ko je včasih za ženske in otroke že prepozno. Nasilje v družini vedno pusti telesne in/ali duševne posledice. Na otroke, tudi če so ob nasilju samo prisotni, vpliva še posebej travmatično. Malo verjetno je, da se bo nasilje končalo samo od sebe.

Kaj je nasilje v družini?

Nasilje v družini je oblika nasilja, ki je razširjena v vseh starostnih, socialnih, izobrazbenih in poklicnih slojih. Ogroža večinoma najbolj občutljive skupine ljudi: otroke, ženske in starejše. Nasilje v družini ima svoje značilnosti: začne se neopazno in prikrito pod različnimi imeni, kot so ljubezen, ljubosumje, vzgoja. Nasilje se vedno stopnjuje in se samo od sebe ne prekine. Vedno pusti, če že ne telesnih, pa duševne posledice, ki so toliko hujše, kolikor intenzivnejše je bilo nasilje in dlje kot je trajalo. Ena od značilnosti nasilja je tudi nemoč žrtve, strah pred povzročiteljem nasilja in strah, da bo nasilje dobilo še hujšo obliko.

Vse to, pa tudi prepričanje, da se nasilja ne da ustaviti, marsikomu preprečuje, da bi prijavil nasilno vedenje družinskega člana.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini je prvi zakon v slovenskem prostoru, ki jasno opredeljuje različne vrste nasilja v družini. Zakon določa vlogo, naloge, mrežo in sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini.

Otroci, ki so najranljivejša družbena skupina, so poleg invalidov, starejših in oseb s posebnimi potrebami najbolj zavarovani. Zakon namreč določa, da je otrok žrtev tudi, če je le navzoč pri izvajanju nasilja nad drugimi družinskimi člani. Poleg tega mora vsakdo, ki sumi, da je otrok žrtev nasilja, to prijaviti centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu, četudi ga zavezuje poklicna molčečnost. Zakon uvaja tudi posebno prepoved izpostavljanja otrok množičnim medijem v primerih nasilja v družini, kar je velikega pomena, saj smo dolžni otroka zavarovati pred nepotrebnim vnovičnim doživljanjem nasilja, izpostavljanju pritiskov medijev in stigmatizacijo v družbi.

Center za socialno delo Koper je s strani policije obveščen o izreku ukrepa prepovedi približevanja. Takoj po prejemu obvestila o izrečenem ukrepu poskrbimo, da je oškodovanka ali  oškodovanec na varnem, in da ne ostane sam v svoji stiski. Strokovna delavka ali delavce takoj navežejo stik z osebo ter jo/ga seznanijo z možnimi oblikami pomoči. Posebej smo centri zadolženi za zagotovljanje zaščite otokom in mladoletnim osebam, ki so bile ob izreku ukrepa same s kršitelji.

V naši regiji obstajajo tudi programi in krizni centri, kamor se žrtve nasilja lahko zatečejo.