Datum: 10. december 2010

Center za socialno delo Koper objavlja

poizvedovalni razpis
za najem pisarniških prostorov za potrebe Centra za socialno delo Koper

Pogoji:

1. Prostori morajo biti v mestnem jedru, v bližini postaje javnega prevoznega sredstva, urejena mora biti prometna infrastruktura, objekt mora biti vključen v okolje.

2. Potrebna skupna tlorisna površina za dejavnost obsega cca. 150 do 200 m2, ki zajema:

- 8 opremljenih pisarn (v velikosti 12 do 15 m2)
- 1 večjo pisarno za vodjo (25 do 30m2)
- čajno kuhinjo,
- sanitarije m/ž,
- arhiv.

Ponudbi naj bo priložena skica prostorov.

3. Objekt mora biti komunalno opremljen (kanalizacija, vodovod, ogrevanje, komunikacije, povezava na optične kable (oz. možnost ). Števci za odčitavanje porabe morajo biti ločeni.

4. Prostori morajo imeti uporabno dovoljenje, izkazati je potrebno lastništvo prostorov.

5. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem z odpovednim rokom 6 mesecev, lahko je tudi opredeljena možnost odkupa prostorov.

6. Prostori morajo biti vseljivi 1. maja 2011.

7. Ponudnik naj v ponudbi poda ceno najema za m2.

Rok za zbiranje ponudb: 15 dni od objave.

Ponudbe pošljite na naslov:

Center za socialno delo Koper

Cankarjeva 6

6000 Koper - Capodistria

- arhivirano 01.05.2011