Mladostniki

strokovna pomoč mladostnikom in njihovim družinam pri razreševanju težav v medosebnih odnosih…

Mladostništvo (adolescenca) je obdobje, v katerem prihaja do hitrih in pomembnih sprememb v duševnem razvoju mladega človeka. Vsak mladostnik doživlja to obdobje na svoj način. Marsikdaj preživlja to obdobje prav tako težko kakor mladostnik sam tudi njegova okolica, saj se mladostnikovo osamosvajanje navzven kaže kot kljubovanje, uporništvo in zavračanje avtoritet, včasih tudi s prestopanjem in kršenjem mej, pravil in norm.

Center za socialno delo obravnava mladostnike z različnimi težavami (v odnosu do samega sebe, v medsebojnih odnosih, v odnosu do avtoritet…) in med njimi tudi mladostnike, ki so kršili družbene norme. Center vzpostavi stik in sodelovanje z mladostnikom in njegovo družino ter skupaj z njimi in po potrebi tudi s širšo socialno mrežo izdela načrt pomoči za doseganje pozitivnih sprememb.

Pomoč na centru za socialno delo lahko poišče:

  • mladostnik sam, ki čuti, da ima težavo in jo želi razrešiti
  • starši, ki čutijo, da potrebujejo razgovor o težavah, ki so povezane z odraščanjem in osamosvajanjem njihovega mladostnika ter z vzpostavljanjem odnosa in komunikacije z njim.