Mediacija - svetovalni razgovor

Če se odločite, da konflikte in odprte probleme, ki se porajajo ob razvezi, ne boste reševali z merjenjem moči, onemogočanjem in dokazovanjem, se lahko odločite za mediacijo.

Kaj je mediacija?

Mediacija je zunajsodni proces, v katerem lahko partnerja, ob strokovni pomoči mediatorja, iščeta in definirata rešitve za vsa odprta in sporna vprašanja:
Zaupanje otrok ob razvezi, delitev starševske skrbi za otroka, stiki z odsotnim staršem, preživnina za otroka in nepreskrbljenega partnerja, delitev skupnega premoženja partnerjev, načrtovanje ločenih gospodinjstev.

Ob tem je vloga mediatorja, kot nepristranskega posrednika, da pomaga pri vzpostavitvi pozitivne klime med partnerjema, v kateri nihče ne prevladuje. Enakovredno so zastopani interesi vseh družinskih članov. Še posebej pa je pozornost namenjena zagotavljanju interesov, potreb in pravic otroka ter vzpostavljanju in ohranjanju vzajemnega starševstva.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Centru za socialno delo Koper, Cankarjeva 6.

Več o mediaciji...

Seznam mediatorjev na sodiščih