Na Centru za socialno delo Koper REGIJSKA KOORDINATORKA OBRAVNAVE V SKUPNOSTI pokriva področje  štirih Centrov za socialno delo: Koper, Izola, Piran in Sežana.

KOMU JE NAMENJENA OBRAVNAVA V SKUPNOSTI

● Storitev je namenjena posamezniku ki zaključuje zdravljenje v psihiatrični bolnici ali v nadzorovani obravnavi in potrebuje pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje.

KAKO POTEKA OBRAVNAVA

● Oseba in koordinator obravnave v skupnosti skupaj naredita načrt v katerem opredelita življenjske cilje in potrebe osebe. Na podlagi načrta obravnave v skupnosti se organizira življenje v skupnosti in se na ta način dejavno izboljšuje kakovost uporabnikovega življenja.

● Koordinator obravnave v skupnosti spremlja izvajanje storitev, ki jih oseba potrebuje za uspešno vključevanje v skupnost.

● V obravnavo posameznik pristopi s pisno privolitvijo, ki jo lahko če želi kadarkoli tudi prekliče.

ZAKAJ SPREJETI OBRAVNAVO V SKUPNOSTI

● Osebi privolitev v obravnavo v skupnosti in s tem sodelovanje s koordinatorjem, olajša prehod iz psihiatrične bolnišnice v skupnost.

● Oseba in njeni bližnji si zagotovijo pomemben vir pomoči in moči pri vključevanju v skupnost

● Oseba pridobi podporo in pomoč pri uresničevanju svojih potreb in želja

 

KAKO SE STORITEV ZAKLJUČI

● Če oseba in koordinator ugotovita, da obravnava ni več potrebna

● Če oseba poda pisno izjavo, da ne želi več obravnave v skupnosti

● Če oseba ne sodeluje pri izvajanju načrta

Vedno pa se lahko storitev na željo osebe in s privolitvijo ponovno začne.

Težave v duševnem zdravju lahko prizadenejo vsakogar. Spadajo med deset najpogostejših vzrokov, ki imajo lahko hude posledice za posameznika, družino in skupnost. Vse premalo se zavedamo da NI ZDRAVJA BREZ DUŠEVNEGA ZDRAVJA. S pomočjo koordinatorja obravnave v skupnosti lahko zmanjšamo ali premagamo socialno izključenost in stigmatiziranost , ki jo vse prevečkrat doživljajo ljudje po končanem zdravljenju v psihiatrični bolnici.