Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - denarne socialne pomoči (redne in izredne), varstveni dodatek, subvencije najemnin, obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje

Elena Treven, (05) 66 34 552

Ana Barić (05) 66 34 545

Andreja Vitez (05) 66 34 559

Katja Muženič (05) 66 34 544

Varstveni dodatek -  Erika Tul Skok,  (05) 66 34 560 


Denarne pomoči Mestne občine Koper

Dijana Plješa, (05) 66 34 593


Varstvo otrok in družine

Družinsko svetovanje in razmerja med starši in otroki: Romina Zajc Mejak (05) 66 34 571, Ana Geržina Mlakar (05) 66 34 572

Otroci in mladostniki: Melita Smode (05) 66 34 568, Doroteja Rogelja Majerič (05) 66 34 563

Otroci in mladostniki ter varstvo otrok s posebnimi potrebami: Marjana Križman Jesenik (05) 66 34 596, Mateja Škof (05) 66 34 597

Rejništvo, posvojitve: Polona Bažec (05) 66 34 591 

Preprečevanje nasilja v družini, rejništvo: Anja Gams (05) 66 34 569

Ukrepi za varstvo otrokovih koristi, preprečevanje nasilja v družini: Tina Mojškerc (05) 66 34 547, Tadeja Žunič (05) 66 34 556, Anja Gams (05) 66 34 569


Varstvo odraslih

Skrbništvo - Odila Peternelj, (05) 66 34 567 in  Mojca Čavničar (05) 33 34 575

Delo s storilci kaznivih dejanj, oprostitve socialnovarstvenih storitev - Luka Zavadlav (05) 66 34 548

Varstvo starejših (05) 66 34 584 - Anja Glavan

Skrbništvo za poseben primer - Marko Rus (05) 66 34 595


Starševsko varstvo

Porodniški in očetovski dopust, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka,…

Tatjana Rafaelič (05) 66 34 553 in Andreja Vitez (05) 66 34 559


Lokalna in regijska koordinacija

Koordinatorica v lokalni mreži programov socialnega varstva: Diana Jerman (05) 66 34 573


PROGRAMI

Krizni center za otroke in mladostnike (regijski program)

- Ines Palčič, vodja KCM - (05) 66 34 599

Dnevni delovno terapevtski center "Barčica"

- Katja Ritoša, vodja DDTC - (05) 66 34 576

Stanovanjska skupina Val

- Anna Trobec, vodja - (05) 66 34 592; 051 395 670

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper

-  Urška Prinčič, vodja - (05) 66 34 590


Pomočnica v.d. direktorice Centra za socialno delo Južna Primorska - enota Koper

- Tatjana Frančeškin - (05) 66 34 566