Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - denarne socialne pomoči (redne in izredne), varstveni dodatek, subvencije najemnin, obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje, otroški dodatek in znižanje plačila vrtca.

Marjana Križman Jesenik, (05) 66 34 552

Jeniffer Sirotič, (05) 66 34 565

Martina Pislak, (05) 66 34 546

Ana Barić (05) 66 34 545

Andreja Vitez (05) 66 34 559

Elena Treven (05) 66 34 544

Varstveni dodatek -  Erika Tul Skok,  (05) 66 34 560

 


Denarne pomoči Mestne občine Koper

Neda Stropnik Vičič, (05) 66 34 593


Štipendije

Ana Barić (05) 66 34 545

Elena Treven (05) 66 34 544


Varstvo otrok in družine

Družinsko svetovanje in razmerja med starši in otroki: Romina Zajc Mejak (05) 66 34 571, Ana Geržina Mlakar (05) 66 34 572

Otroci in mladostniki: Melita Smode (05) 66 34 568, Tatjana Frančeškin (05) 66 34 563

Varstvo otrok s posebnimi potrebami, posvojitve: Katja Muženič (05) 66 34 596

Rejništvo, posvojitve, socialnovarstvene storitve: Tamara Mijatović (05) 66 34 591 

Ukrepi za varstvo otrokovih koristi, preprečevanje nasilja v družini: Polona Bažec (05) 66 34 569, Tadeja Žunič (05) 66 34 556, Diana Jerman (05) 66 34 573


Varstvo odraslih

Skrbništvo - Odila Peternelj, (05) 66 34 567 in  Mojca Čavničar (05) 66 34 575

Delo s storilci kaznivih dejanj - postpenala - Karin Pez (05) 66 34 548

Varstvo starejših (05) 66 34 558

Skrbništvo za poseben primer - Marko Rus (05) 66 34 595, Maja Kovšca B. (05) 66 34 584

Izvajanje nadomestnih kazni - Ana Geržina Mlakar (05) 66 34 572

Oprostitve socialnovarstvenih storitev - Karin Pez (05) 66 34 548


Starševsko varstvo

Porodniški in očetovski dopust, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka,…

- Tatjana Rafaelič (05) 66 34 553 in Andreja Vitez (05) 66 34 559


Lokalna in regijska koordinacija

Koordinatorica v lokalni mreži programov socialnega varstva: Diana Jerman (05) 66 34 573

Regijska koordinatorica za izvajanje nadomestnih kazni in drugih ukrepov v splošno korist: Karin Pez (05) 66 34 548

Koordinatorica obravnave v skupnosti (po Zakonu o duševnem zdravju): Gigliola Kovač (05) 66 34 562

Regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja: mag. Damjana Jurman (05) 66 34 579


PROGRAMI

Krizni center za otroke in mladostnike (regijski program)

- Doroteja Rogelja Majerič, vodja KCM - (05) 66 34 599

Dnevni delovno terapevtski center "Barčica"

- Katja Ritoša, vodja DDTC - (05) 66 34 576

Stanovanjska skupina Val

- Anna Trobec, vodja - (05) 66 34 592; 051 395 670

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper

-  Urška Prinčič, vodja - (05) 66 34 590


Direktorica Centra za socialno delo Koper

- Tjaša Rodman - (05) 66 34 566