Področje duševnega zdravja

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI" - Štorje 26, 6210 Sežana

Tel./fax: 05/ 76-85-200
GSM: 031-649-288
e-mail: info@drustvovezi.org

Dnevni centri : Dnevni center "VEZI" Štorje, Štanjel, Ilirska bistrica

Stanovanjske skupine: Štanjel; Il. Bistrica, Divača, Brestovica pri Komnu

Nacionalno združenje za kakovost življenja OZARA – Izola - Kažipotna ul. 9, 6310 Izola

Tel. 05/ 6621-830
gsm: 040/257139
Fax. 05/5521-381
e-mail: iz@ozara.org

Pisarna za informiranje in svetovanje, Stanovanjske skupine, Skupina za samopomoč

Šentmar Koper - Slovensko združenje za duševno zdravje Šent, Vergerijev trg 3,  6000 Koper

Tel. 05/ 66 21 480,
05/ 66 21 481
e-mail: Sentmar@siol.net

Stanovanjske skupine v Kopru in okolici, Dnevni center, Center za duševno zdravje v skupnosti Obalno-kraška regija, Programi zaposlovanja

Socialno varstveni zavod - SVZ Dutovlje, Dutovlje 128, 5221 DUTOVLJE

tel: 05 708 4100
gsm: 031 361853
faks: 05 70841 00
info@svz-dutovlje.si

Večina stanovalcev biva v 4 štirih oddelkih v matični enoti. Osemnajst pa jih živi v petih stanovanjih v Sežani, ker lahko v večji meri skrbijo zase.

Dnevni delovno terapevtski center Barčica, Prisoje 1, 6000 Koper

tel: 05 66 34 577
faks: 05 66 34 576
e-mail: barcica@siol.net
DDTC Barčica je razvojni projekt CSD Koper in je namenjena ljudem, ki imajo dolgotrajne težave v duševnem zdravju in so prebivalci Mestne občine Koper. V programu deluje stanovanjska skupina ter mobilna služba - pomoč v vsakdanjem življenju.