Duševno zdravje v skupnosti

Razvojni programi na področju duševnega zdravja v skupnosti, ki smo jih razvili na Centru za socialno delo Koper  so:

Dnevni delovno terapevtski center - Barčica

Uporabniki in uporabnice Dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica (DDTC) so osebe z dolgotrajnimi ali ponavljajočimi se duševnimi motnjami.  DDTC Barčica je razvojni projekt Centra za socialno delo Koper, katerega sofinancirata Mestna občina Koper ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakt: Vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro na tel: 05 / 66 34 576, e-mail: barcica(a)siol.net

Stanovanjska skupina Val

Stanovanjska skupina Val je namenjena ljudem, ki so duševno prizadeti in imajo težave v duševnem zdravju in so občani Mestne občine Koper, predvsem uporabnikom in uporabnicam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki nimajo svoje primarne socialne mreže in nimajo pogojev za samostojno življenje. Omenjene osebe so bile pogosto in dalj časa na zdravljenju v psihiatričnih ustanovah ali pa nameščeni v posebnih socialnih zavodih. Namen stanovanjske skupine je, da stanovalci/ke živijo v domačem-poznanem okolju, čim bolj polno in normalno življenje v skupnosti, hkrati pa tak način bivanja omogoča stalne stike z družino in prijatelji.
V stanovanjsko skupino je lahko vključenih največ 10 stanovalcev/k. Večino časa je stanovanjska skupina polna.
Program stanovanjske skupine tvori z Dnevnim delovno terapevtskim centrom Barčica edinstven program, kjer so ljudje s težavami v duševnem zdravju vključeni v popolnoma vse segmente normalnega življenja.

Stanovanjska skupina Val je razvojni projekt Centra za socialno delo Koper, katerega sofinancirata Mestna občina Koper ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Socialno vključevanje v samostojno in aktivno življenje (program javnih del)

Namen programa je preprečevanje ali zmanjševanje socialne izključenosti zaradi težav, ki jih imajo uporabniki in uporabnice z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ali pod skrbništvom, nudenje pomoči pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja, pomoč pri vključevanju v delo in življenje v skupnosti. Sam program je v celoti zasnovan z namenom blaženja socialnih in psihičnih posledic invalidnosti in drugih posledic stigmatizacije in socialne izključenosti.

Pomembna vsebina programa pa je tudi pomoč pri načrtovanju porabe denarno socialne pomoči in drugih socialnih transferov, pomoč pri smotrnejšem usmerjanju dodeljenih pomoči za osnovne življenjske potrebe, pomoč pri pridobivanju materialnih in nematerialnih dobrin s strani nevladnih in vladnih organizacij glede na dejanske potrebe posameznika, posameznice ali njihove družine.

Program je dopolnilo k izvajanju nalog CSD na področju skrbništva, predvsem za osebe, za katere CSD Koper izvaja skrbniško funkcijo neposredno.