Družinsko svetovanje

Odnosi v družini

Za izboljšanje odnosov je nujno sprejemanje različnosti. Različnost lahko sprejmemo šele, ko razumemo, da je vsak človek nekaj posebnega, oseba s svojimi željami, pričakovanji, cilji in s svojimi načini, kako bo to dosegel. Spoznanje in upoštevanje tega, da ni za vse ljudi »dobro« to, kar je »meni dobro«, je poleg pripravljenosti na dialog, lahko dobra osnova za razvijanje kakovostnih odnosov.

Kako odgovoriti na potrebe otrok?

  • Jim prisluhniti,
  • razbremeniti jih občutka krivde,
  • omogočiti jim, da imajo kljub razvezi staršev, lahko radi oba,
  • naj ne bodo zavezniki ali tolažniki staršev,
  • kljub razvezi, naj starša tudi v bodoče sodelujeta v vlogi očeta in mame.