Oblikovanje  celostne podobe

V proces oblikovanja celostne podobe so bili od otvoritve Kriznega centra za otroke in mladostnike od septembra 2010 naprej vključeni številni otroci in mladostniki, ki so prispevali svoje videnje pomena kriznega centra. Njihove izdelke in razmišljanja ter predloge strokovnih delavcev je na pobudo koordinatorice projekta Damjane Jurman povzela ter nadgradila ilustratorka Mateja Lukežič. Tako je nastala celostna podoba, sestavljena iz ilustracije ter logotipa in imena Marelična hiša, ki je izmed nabora predlaganih imen najbolj ustrezal s tem kako želimo neformalno poimenovati Krizni center za otroke in mladostnike ter ga še bolj približati otrokom in mladostnikom, njihovim staršem ter širši javnosti.

"Ko sem risala ilustracijo sem razmišljala o hiši, ki nudi dom, zatočišče, varnost ter o otrocih in mladih, ki vse to potrebujejo in si želijo. Želela sem si, da »hiša« ni le prostor v katerega se zatečejo temveč predstavlja prostor, ki v sinergiji z njimi in strokovnimi delavci tvori krog varnosti.« Mateja Lukežič je ustvarjalka na različnih umetnostnih področjih, njeni največji ljubezni sta gledališče in ilustracija. Diplomirala je na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici na področju digitalne umetnosti in prakse ter na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart na področju scenografije. Svoj čas ter končne izdelke je ilustratorka, oblikovalka in scenografinja podarila kot donacijo.

 

Medvrstniško nasilje 

V e-Kavarni PiNA je 30. maja 2013 potekal strokovni posvet na temo »Medvrstniško nasilje: Ohrani svoje barve - upri se nasilju!". Dogodek je bil organiziran v okviru 6. evropskega tedna mladih in je bil namenjen vzgojiteljem, učiteljem ter strokovnim delavcem različnih profilov, ki se pri svojem delu srečujejo z medvrstniškim nasiljem. Udeležencem je bil premierno predstavljen kratki animirani film v produkciji EuropeDirect Koper-Capodistria, ki predstavlja didaktični pripomoček v funkciji izhodišča za diskusije na temo medvrstniškega nasilja z otroki in mladostniki znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa in širše.

Na strokovnem posvetu, ki ga je moderirala Damjana Jurman, strokovna delavka v Kriznem centru za otroke in mladostnike Marelična hiša so sodelovali: mag. Dragica Fojan, prof. defektologije, regijska koordinatorica za obravnavo nasilja na CSD Koper; Mirjana Palčič Bubnič, univ.dipl.soc. delavka, psihoterapevtka z evropsko diplomo za psihoterapijo; Jana peršič, univ.dipl. socialna delavka. psihoterapevtka iz gestalt izkustvene družinske terapije, Varna hiša Piran; Vid Tratnik, univ.dipl. psiholog, predsednik KID PINE. V razpravo so se preko skype konference vključili še red. prof. dr. Robi Kroflič iz Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani in skupina študentov 1. letnika magistrskega študijskega programa pri predmetu teorije čustvenih in vedenjskih težav.

Predstavljeni kratki animirani film Odkrij svoje barve si lahko ogledate.

Prispevke pripravila strokovna delavka v KCM Damjana Jurman